Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Alpha Bank AE (εφεξής «Τράπεζα») αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου alphapolitismos.gr. Δέσμευση για εμάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το alphapolitismos.gr. Σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών από την Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1.1 Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή φόρμας συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του alphapolitismos.gr, για την εγγραφή σε ενημερωτικό έντυπο (newsletter), για την επικοινωνία μαζί μας και για την αγορά προϊόντων από το e-shop:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που θα μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (σχόλια, αιτήματα κ.λπ.).
 • Ειδικά κατά την υποβολή σχολίων, αιτημάτων κ.λπ., θα πρέπει να είσαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί μην αναφέρεστε σε δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ενδεικτικά τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή σας, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένων που αφορούν την υγεία σας, τη σεξουαλική ζωή ή του γενετήσιου προσανατολισμού σας κ.λπ.

1.2. Cookies και άλλες τεχνολογίες
Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων, όπως αρχεία διαφανών εικόνων (web beacons) και social plug ins.

1.3 Δεδομένα συσκευών
Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείται, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

1.4 Δεδομένα θέσης
Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο alphapolitismos.gr είτε μέσω υπολογιστή και tablet, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε βάσει των ρυθμίσεων των συσκευών σας. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη σας ότι θα αναζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και GPS.

Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο alphapolitismos.gr, όταν υποβάλλετε φόρμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του alphapolitismos.gr, όταν κάνετε εγγραφή σε ενημερωτικό έντυπο (newsletter) και όταν κάνετε αγορές προϊόντων από το e-shop. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα:

3.1. Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, όπως:

 • Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας.
 • Για την εξέταση αίτησης που υποβάλλετε σχετικά με κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Για την αγορά προϊόντος μέσω του e-shop και την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

3.2. Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως:

 • Για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού μας τόπου.
 • Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα).
 • Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής.
 • Για να διεξάγουμε μελέτες και έρευνες προκειμένου να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις/εφαρμογές αυτών.
 • Για να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποιήσεως από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της Τράπεζας μας ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεών σας.

3.3. Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εφόσον προηγουμένως έχετε παραχωρήσει ρητώς τη συγκατάθεσή σας, όπως:

 • Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies.
 • Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού τόπου alphapolitismos.gr υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας.
 • Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.
 • Για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικά με τα προϊόντα, προσφορές, και εν γένει υπηρεσίες μας.
 • Για την αποστολή newsletter.

Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους της Τράπεζας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω του alphapolitismos.gr και εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, στους αρμόδιους υπαλλήλους εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων καθώς και σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως:

 • Εταιρείες διαφημίσεως και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας.
 • Εταιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων.
 • Εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας πληρωμών και υπηρεσιών, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services).
 • Εταιρείες τηλεφωνικής υποστηρίξεως - ενημερώσεως (call centers).
 • Εταιρείες έρευνας αγοράς για να διεξάγουν έρευνα σχετική με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές. Περαιτέρω, λάβετε υπόψη σας ότι η Τράπεζα ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγει από το alphapolitismos.gr σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό.
 2. Εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην Τράπεζα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.
 3. Εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβίβασης προς εκτέλεση εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
 4. Εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας.
 5. Εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.
 6. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Η Τράπεζα ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας (penetration tests and vulnerability assessments), εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σε θέματα ασφαλείας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων.

Ενδεικτικά, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας, πολλαπλών επιπέδων, για την προστασία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου καθώς και του συνόλου της υποδομής της Τράπεζας, μηχανισμών για την προστασία από τη διαρροή της πληροφορίας (DLP), την καταγραφή των προσβάσεων, την προστασία των συστημάτων, την κεντρική διαχείριση προσβάσεων των χρηστών στα συστήματα με βάση τον επιχειρησιακό τους ρόλο, καθώς και την κρυπτογράφηση και ψευδωνυμοποίηση της πληροφορίας, όπου αυτό απαιτείται.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

6.1. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είσαστε πελάτης της Τράπεζας και για διάστημα έως 20 ετών από τη λήξη της σχετικής σύμβασης, όπου από το νόμο ορίζεται.

6.2. Εφόσον δεν είσαστε πελάτης της Τράπεζας μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους διαδικτυακούς μας τόπους για διάστημα έως 5 ετών από τη συλλογή τους.

6.3. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που συλλέγονται από τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων, ορίζεται αναλυτικώς στην Πολιτική Cookies.

6.4. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών του newsletter.

6.5. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Τράπεζα θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στον νόμο ορίζεται.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας.

Συμπληρώστε το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και στείλτε το:

 • Για τη Συλλογή Έργων Τέχνης – Σοφοκλέους 11 (ισόγειο), 10559 Αθήνα, Τηλ. 2103262484 και 2103262457, artcollection@alpha.gr.
 • Για τη Νομισματική Συλλογή – Πανεπιστημίου 41 (5ος όροφος), 10252 Αθήνα, Τηλ. 2103262460 και 2103262461, numismatic@alpha.gr.
 • Για το Ιστορικό Αρχείο – Σοφοκλέους 11, 10559 Αθήνα, Τηλ. 2103262450 και 2103262451, harchives@alpha.gr.
 • Για τη Βιβλιοθήκη – Πεσμαζόγλου 16, 10252 Αθήνα, Τηλ. 2103262440 και 2103262446, library@alpha.gr.
 • Για το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης – Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα), 49100 Κέρκυρα, Τηλ. 2661041552, banknotemuseum@alpha.gr.
 • Για το e-shop – Πεσμαζόγλου 12-14, 105 64 Αθήνα, Τηλ. 2103262465, infopolitismos@alpha.gr.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Τράπεζα θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός 1 μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9.1. Η Τράπεζα δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου alphapolitismos.gr σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η Τράπεζα δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

9.2. Ο διαδικτυακός μας τόπος, ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Τράπεζα αλλά από τρίτα πρόσωπα (π.χ. σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ελληνικών και ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.).

Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Alpha Bank AE
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταδίου 40, Αθήνα 105 64
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 326 0000

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 105,
104 47 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 326 6953
Εmail: contact-DPO@alpha.gr