Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Δήλωση Προσβασιμότητας

Δήλωση Προσβασιμότητας

Η δήλωση προσβασιμότητας είναι μια ενημερωτική σελίδα που παρέχει πληροφορίες για τις εσωτερικές οργανωτικές πολιτικές, τους στόχους προσβασιμότητας και την προσπάθεια που έχει γίνει όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Σηματοδοτεί τη συμμόρφωσή ενός ψηφιακού προϊόντος με τους νόμους κατά των διακρίσεων και τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.

Η παρούσα δήλωση έχει ισχύ για το περιεχόμενο στο domain του ιστότοπου https://www.alphapolitismos.gr/

Επίπεδο συμμόρφωσης: Μερική συμμόρφωση ως προς το AA πρότυπο των Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Ημερομηνία: 03/2023

Μελέτη Προσβασιμότητας - Πιστοποίηση: theUXProdigy

Κωδικός Πιστοποίησης: ALPHABANK_POL_WEB2023

Σελίδες που ελέγχθηκαν: Έχουν ελεγχθεί όλες οι σελίδες που βρίσκονται στο domain του ιστότοπου https://www.alphapolitismos.gr/ εκτός των σελίδων του eshop.

Περιγραφή: Η μελέτη εστιάζει στην ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του ιστότοπου του Alpha Bank Πολιτισμός με έμφαση σε θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη. Ο βασικός στόχος αφορά στη συμμόρφωση μεγάλου ποσοστού του περιεχομένου του https://www.alphapolitismos.gr/ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιακής προσβασιμότητας και πιο συγκεκριμένα το WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1.

Βασικα στάδια της μελέτης:

  1. Έλεγχος προσβασιμότητας από ειδικούς ψηφιακής προσβασιμότητας (Accessibility Audit). Πραγματοποιήθηκε σε 2 γύρους.
  2. Αποκατάσταση προβλημάτων που εντοπίστηκαν στους ελέγχους προσβασιμότητας. Πραγματοποιήθηκε σε 2 γύρους ακολουθώντας τα Accessibility Audits.
  3. Διενέργεια τεστ ευχρηστίας με χρήστες με αναπηρία (κατά κύριο λόγο οπτική αναπηρία).
  4. Αποκατάσταση των σοβαρότερων προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο τεστ ευχρηστίας.
  5. Τελικός έλεγχος προσβασιμότητας από ειδικούς ψηφιακής προσβασιμότητας (Accessibility Audit).

Αποτίμηση: Κατά τη διάρκεια των διαφόρων ελέγχων από τους ειδικούς προσβασιμότητας αλλά και κατά τη διάρκεια του τεστ ευχρηστίας με χρήστες με αναπηρία, εντοπίστηκαν προβλήματα που καθιστούσαν μέρος του περιεχομένου μη προσβάσιμο. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης και τις υποδείξεις αποκατάστασης θεμάτων προσβασιμότητας, τα προβλήματα αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν επιλυθεί και πλέον οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω είναι προσβάσιμες σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών / χρηστών της πλατφόρμας ανεξαρτήτως αναπηρίας.

Ισχύς: Η πιστοποίηση αφορά τo domain του ιστότοπου https://www.alphapolitismos.gr/ και την έκδοση που υπήρξε κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης (Μάρτιος 2023). Έχει ισχύ από 03/2023 και για 1 έτος ή μέχρι την επόμενη έκδοση του ιστότοπου. Εφόσον υπάρξουν αλλαγές ή επανασχεδίαση των σελίδων, θα πρέπει να υπάρξει νέα μελέτη πιστοποίησης.

Επικοινωνία: Για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημάνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα: websites-support@alpha.gr.

Accessibility Statement Badge